Kontakt
Lok & Roll ul. Szosa Gdańska 27 Osielsko

52 330 23 14

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lok&Roll sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20 lok. U-096A (kod pocztowy: 03-352), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000450637, NIP: 5542920337, REGON: 341393455. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem: IOD@lok-and-roll.pl.